Kime Liberal Denir ? | Soru Yeri

Kime Liberal Denir ?

liberalizm

“Kime liberal denir?” sorusunun cevabını vermek için önce liberalizmi tarif etmek gerekir. Kuşkusuz hakkında onlarca ciltlik kitap yazılabilecek bir siyasal, sosyal ve ekonomik görüşün tarifi kısacık bir yazıda yapılamaz. Ancak kısaca özetlemek gerekirse liberalizm veciz ifadeyle “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” teorisidir.

Ekonomik liberalizm sınırların kaldırıldığı, parasal, mali ve ticari serbestliğin hüküm sürdüğü bir ekonomik yapıyı ifade eder. Siyasal ve sosyal liberalizm ise her türden görüşün kendini ifade edebilme özgürlüğünü biraz da hümanist tonlarda ifade etme biçimidir. O halde ekonomik anlamda vergi politikaları, sermaye ve mal ihracıyla ithali gibi konularda serbestlik yanlısı görüşler savunan, devletin ekonomiyle asgari ilişki içinde olmasını isteyen kesimler ekonomik liberalizmin savunucularıdır. Bu kişilere liberal denir.

Siyasal ve sosyal anlamda herkesin görüş ve düşünceleriyle yaşamın içinde kendini ifade edebilmesine olanak tanımasını isteyen görüşe de siyasal ve sosyal liberalizm denir. Elbette siyasal liberalizm özgürlükçülük kavramıyla ifade edilemediği gibi özgürlükçülük de siyasal liberalizmden ayrı bir biçimde de var olabilir. Ancak genel hatlarıyla sosyal ve siyasal liberalizme bu tanım yakıştırılabilir.

Bu yazıyı sevdiklerinle paylaşır mısın ?

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir