Nasıl Dava Açabilirim ? | Soru Yeri

Nasıl Dava Açabilirim ?

davaacmak

Her şeyden önce dava açmanın bir anayasal hakkınız olduğunu belirtelim. Sonrasında ise dava açmak teriminin ne anlama geldiğini açıklayalım. Dava açmak; bir kişi veya kuruluş aleyhinde, yargı önünde yani mahkemede bir hak arayışında bulunmak anlamına gelmektedir.

 Dava, ilgili mahkemeye verilecek bir dilekçe ile açılır. Bu dilekçeye de dava dilekçesi denir. Verdiğiniz dava dilekçesi harca tabii ise harçla beraber gider avansının, şayet harca tabii değil ise yalnızca gider avansının tahsil edilmesiyle ilgili mahkemeye kayıt olunur ve davanız bu tarihte açılmış sayılır. Dava açmak basit bir işlem gibi gözükse de son derece ciddi, yasal sonuçları olan ve maddi yükümlülükler doğurabilecek bir işlemdir.

 Ülkemizde mahkemelere karşı bir önyargı mevcut olduğu için birçok kişi dava açmaya yanaşmamaktadır. Dolayısıyla siz de acaba dava açmasam daha mı iyi olur diye düşünebilirsiniz. Size tavsiyemiz; dava açma hakkınızı kullanmaktan çekinmeyin. Fakat bu anayasal hakkınızı kullanırken oldukça dikkatli davranmanızda fayda var.

 Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesine göre bir dava dilekçesinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır.

 Dava dilekçesinin içeriği

MADDE 119- (1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

 

Bu yazıyı sevdiklerinle paylaşır mısın ?

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir