Sendikalar İşçilerin Haklarını Savunuyor mu? | Soru Yeri

Sendikalar İşçilerin Haklarını Savunuyor mu?

sendika

Sendikalar işçilerin üretimden gelen güçleri etrafında birleşmeleri için kurgulanmış baskı grupları olarak ifade edilebilir. Diğer yandan sendikaların dünya çapında yaygınlaşmasına ön ayak olan Marksist kuramcılar da sendikayı “işçi okulu” olarak tarif eder. İşçinin emek ve sermaye arasındaki çelişkide haklarını birliktelikle ve üretimden gelen güçleriyle savunabilmeleri amacıyla sendikalar kurulmuştur. Ancak bu noktada büyük bir açmaz sendika ve işçileri beklemektedir.

Sendikaların işçilerin haklarını gerçek anlamda savunabilmeleri için onların “kendinde şey” olmaları gerekir. Yani sendikalar kendi başlarına bir anlam ifade edebilen varlıklar olmalıdır. Oysa sendika her hangi bir varlığa değil doğrudan karşı durduğu sermayeye ihtiyaç duyar. Sermaye olmadan ne işçi ne de sendika olacaktır. Aynı durum zıddı için de geçerlidir. O halde taraflardan birinin elini güçlendirecek yeni faktörler bir diğerinin hakim olmasını sağlar.

Mevcut durumda bir faktör sendikaların varlık sebebini tehlikeye düşürmektedir. O da işsizliktir. İşsizlik sermayenin işçilerle yaşadığı çıkar çatışmasında en büyük belirleyenlerden biridir. Bu olgu işçilerin hak arayışına engel olduğu gibi sendikaları da işlevsiz kılar. Yani iyi niyetlerinden bağımsız bir şekilde işsizlik olgusunun yaşandığı yerlerde sendikaların çok da işlevli olmalarından söz etmek abesle iştigal olacaktır.

Bu yazıyı sevdiklerinle paylaşır mısın ?

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir